mixxt

mixxt üyesi değil misin?

mixxt'e hoş geldin!

ALEVİ NEFESLERİNDE ABDEST VE NAMAZ

link this post 03.02.2009 yazıldı
 • To top
The author has deleted this post (03.02.2009)
link this post 03.02.2009 yazıldı
 • To top
ALEVİ NEFESLERİNDE ABDEST VE NAMAZ
Türlü günahlarım yere döküldü
Hak için abdestim aldığım zaman
Sağ yanıma iki melek dikildi
Sabah namazını kıldığım zaman

Gökten yere indirdiler burağı
Hû deyince yakın eder ırağı
Dünyada,ahrette yanar çırağı
Öğlen namazını kıldığım zaman

Yerden göğe saf saf olmuş melekler
El kaldırın kabul olsun dilekler
Bize nazar eyler çerh-i felekler
İkindi namazın kıldığım zaman

Kalbi pâk olan hak sırrını sezer
(Kirâmen kâtibeyn) hayrını yazar
Firdevs-i âlâda salınıp gezer
Akşam namazını kıldığım zaman

Mü’min olan canlar beş vaktin kılar
Onun içi dışı nur’ilen dolar
Muhammed Mustafa şefaat kılar
Yatsı namazını kıldığım zaman

(Hatayi) yim hakkı dilinden komaz
Daima ederiz biz Hakka niyaz
Yedi (Yasin) ile üç kere (İhlas)
Hak nasib eyleye öldüğüm zaman
*************
İlk yazın geldiği neden bell’olur
Gülşeninde öten bülbül daldadır
Eyyüb’ün teninde iki kurt kaldı
Biri ipek yapar biri baldadır

Kişinin çektiği hayırdan şerden
İmam-ı Zeynel’e vurdular nişan
Taştandır yastığı turab döşeği
Ali medine’de Musa Tur’dadır

Şeriat kapısın Muhammed açtı
Tarikat kapısın ol Ali seçti
Dünyadan nice bin evliya göçtü
Anlarda gözetir Mehdî yoldadır

Pir Sultan Abdal’ım ölürüm deme
Kıl beş vakit namaz kazaya koma
Sakın bu dünyada kalırım sanma
Tenim teneşirde özüm saldadır
************

Namaz,hac erkan ibadet
Gücün yettikçe eyle kendine adet

Emr-i şerifi eda eyle daim
Salavat savm-ı fiilin edâ eyle kaim
YEMİNİ
***********
Bu nefes çok az farklarla Şah Hatayi'nin nefesine benziyor.

Külli günahlarım yere döküldü
Hak için abdesti aldığım zaman
Sağ yanıma iki melek dikildi
Sabah namazını kıldığım zaman

Gökten yere indirdiler burağı
Hu deyince yakın eyler ırağı
Dünyadan ahrete yanar çerağı
Öğlen namazını kıldığım zaman

Sofunun iyisi seraser gezer
Kirameyn kâtibin hayrını yazar
Cennet-i âlâyı hak kendi düzer
İkindi namazını kıldığım zaman

Gökten yere saf döküldü melekler
Ana muhtaç idi çark-ı felekler
Hak katında kabul olsun dilekler
Akşam namazını kıldığım zaman
6
Sofunun iyisi beş vaktin kılar
Anın içi dışı nur ile dolar
Hak Muhammed ali yardımcı kılar
Yatsı namazını kıldığım zaman

Kul Himmet çağırır ey Hızır İlyas
Silinsin kalbinden kara ile yas
Yedi yasin ile üç dahi ihlas
Allah nasip etsin öldüğüm zaman
************** ***************
Eylemiş her katrede bin bahr-i rahmet mevc-hîz
El sunup urgaç vuzu-ı için gül ruhsâre su

(Anlamı:Abdest(almak) için el uzatıp gül (gibi olan)
yanaklarına su vurunca(sıçrayan) her bir su damla-
sından binlerce rahmet denizi dalgalanmıştır.)
FUZULÎ(Su Kasidesi’nden)


Sabah namazına uyan
Terk eyleme kıl namazı
Türlü kokulara boyan
Terk eyleme kıl namazı

Öğleni kılmazsan kalır
İmanını şeytan alır
Mekânın cehennem olur
Terk eyleme kıl namazı

İkindiye hazır olun
Erenleri nâzır bilin
Akşam namazını kılın
Terk eyleme kıl namazı

Yatsı namazını gözet
Kılıp menziline ilet
Olursun tâmudan azad
Terk eyleme kıl namazı

Hakkın nuruna batarsın
Canın cennete atarsın
(Sakine) der ne yatarsın
Terk eyleme kıl namazı


Eba Müslim şu cihana gelmeden
Âdem ata geldi piri gördünmü
Abdest alıp namazını kılarken
Üzerine inen nuru gördün mü

Aşk edelim Ali ile Veli’ye
Hiç sual olurmu yatan ölüye
Tanrı’nın aslanı Hazret Ali’ye
İki melek divan durdu gördün mü

Birdir cümle erenlerin kuşağı
Taştandır yastığı turab döşeği
Yedi kat yerlerden daha aşağı
Kırkların durduğu dârı gördün mü

Pir Sultan Abdal’ım okur yazarım
Turab olup ayaklarda tozarım
Yok mu benim şunda bir can pazarım
Dellalı çağrışan şarı gördün müAŞK İLEN KALIN!
link this post 03.02.2009 yazıldı
 • To top
The author has deleted this post (07.02.2009)
link this post 03.02.2009 yazıldı
 • To top
The author has deleted this post (07.02.2009)
 • İstatistikler: 1 Mesajlar | 697 Görüntüleme

Buradan giriş yap:

Not a member of this network?

Alternative logins

You can use an account of a third party.

Komünite detayları

 • Search for:

 • Komünite adı

  Oniki-Imam-Yolu
  Foruma hoşgeldiniz

 • Kurucu

  Oniki Imam Yolu Yön.

 • Kuruluş

  12.11.2008

 • Members

  28

 • Dil

  Türkçe